• /´aut¸luk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quang cảnh, viễn cảnh
  Cách nhìn, quan điểm
  outlook on file
  cách nhìn cuộc sống, nhân sinh quan
  world outlook
  cách nhìn thế giới, thế giới quan
  Triển vọng, kết quả có thể đưa đến
  Sự đề phòng, sự cảnh giác
  Chòi canh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  người quan sát

  Xây dựng

  côngxon đỡ mái đua
  trạm quan sát

  Kỹ thuật chung

  phối cảnh
  viễn cảnh

  Kinh tế

  cách nhìn
  triển vọng
  business outlook
  triển vọng kinh tế
  market outlook
  triển vọng thị trường
  medium range economic outlook
  triển vọng kinh tế trung hạn
  sales outlook
  triển vọng bán hàng
  sales outlook
  triển vọng tiêu thụ
  short-term economic outlook
  triển vọng kinh tế ngắn hạn
  viễn cảnh
  viễn ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X