• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác containerisationỵ

  Danh từ

  Sự cho hàng vào côngtenơ
  Sự thiết kế tàu (hoặc cảng) để vận chuyển (hoặc khai thác) côngtenơ

  Kỹ thuật chung

  sự côngtenơ hóa
  sự đóng côngtenơ
  sự đóng thùng

  Kinh tế

  chuyên chở bằng container
  công-ten-nơ hóa
  sự chuyên chở bằng công -ten-nơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X