• /¸kɔntes´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tranh cãi, sự tranh luận
  in contestation
  đang tranh luận, đang tranh cãi
  Điều tranh cãi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  contention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X