• /kən'tenʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cãi nhau; sự tranh luận; sự tranh chấp; sự bất hoà
  bone of contention
  nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
  Sự ganh đua, sự đua tranh, sự cạnh tranh
  Luận điểm, luận điệu
  my contention is that...
  luận điểm của tôi là..., tôi cho rằng...

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự cạnh tranh
  sự tranh chấp

  Giải thích VN: Trên mạng, đây là sự tranh chấp giữa các trạm để có cơ hội dùng một tuyến truyền thông hoặc tài nguyên mạng. Theo một nghĩa nào đó, tình trạng tranh chấp mô tả một tình huống ở đó hai hay nhiều thiết bị cố truyền cùng một lúc, do đó gây ra đụng chạm trên tuyến. Theo một nghĩa hơi khác, sự tranh chấp cũng mô tả phương pháp thả lỏng ( free-for-all) điều khiển truy cập một tuyến truyền thông, ở đó quyền truyền được giao cho trạm nào giành được quyền điều khiển tuyến. Trong kiểu tranh chấp này, mỗi trạm lắng chờ tuyến và đợi cho nó không còn hoạt động. Khi tuyến đã rãnh, bất kỳ trạm nào muốn truyền đều phải đăng thầu tuyến bằng cách phát một thông báo yêu cầu gửi ( request-to-send) cho trạm nhận của mình. Nếu lời đáp là dương, trạm sẽ được tự do truyền, và mọi mắt nối khác phải đợi cho đến khi tuyến rãnh trở lại thì mới truyền được. Với tính năng tranh chấp, các trạm không truyền theo một thứ tự nhất định nào cả, hoặc không cần dùng một tín hiệu đặc biệt (thẻ bài = token) để xác định trạm nào hiện đang có quyền dùng tuyến.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ nhớ kết hợp
  luận điểm
  device contention
  luận điểm thiết bị
  mâu thuẫn

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X