• Kinh tế

  quỹ dự phòng
  tiền dành chung cho những khoản chi bất ngờ
  tiền dự trữ bất thường
  tiền dự trữ ứng cấp
  vốn dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X