• Kinh tế

    sự duy trì toàn dụng liên tục

    Giải thích VN: Công việc liên tục, ổn định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X