• /kən´trouləbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể kiểm tra, có thể kiểm soát, có thể làm chủ
  Dễ vận dụng, dễ điều khiển
  Có thể chế ngự, có thể kiềm chế (tình dục)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều khiển được, điều chỉnh được

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh được
  controllable temperature
  nhiệt độ điều chỉnh được
  điều khiển được

  Kinh tế

  chi phối được
  có thể kiểm soát
  có thể kiểm tra
  quản lý được
  ức chế được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X