• /,kɔnvə'sei∫nəlist/

  Thông dụng

  Cách viết khác conversationist

  Danh từ

  Người có tài nói chuyện, người hay nói chuyện, người vui chuyện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X