• /´kɔpiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sao lục, người chép lại
  Người bắt chước, người mô phỏng
  Máy photocopy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy photocopy
  máy phay chép hình

  Kinh tế

  người chép lại
  người sao lục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X