• /´kɔ:pʌsl/

  Thông dụng

  Cách viết khác corpuscule

  Danh từ

  Tiểu thể
  blood corpuscles
  tiểu thể máu, huyết cầu
  (vật lý) hạt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) hạt

  Xây dựng

  huyết cầu

  Y học

  tlêu thể, (hóa) hạt

  Kỹ thuật chung

  hạt
  phân tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X