• /blʌd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máu, huyết
  Nhựa (cây); nước ngọt (hoa quả...)
  Sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu
  to thirst for blood
  khát máu
  Tính khí
  in warm blood
  nổi nóng, nổi giận
  bad blood
  ác ý
  Giống nòi, dòng dõi, họ hàng, gia đình
  to be the same flesh and blood
  cùng một dòng họ, cùng một dòng máu
  to be near in blood
  có họ gần
  royal blood
  hoàng gia
  fresh blood
  số người mới nhập (vào một gia đình, một xã, một hội)
  bit of blood
  ngựa thuần chủng
  dauntlessness runs in the blood of that family
  tinh thần bất khuất là truyền thống của gia đình ấy
  Người lịch sự, người ăn diện ( (thường) young blood)
  to be out for someone's blood
  hạ nhục ai, bôi nhọ ai
  blood and thunder
  kịch tính (của một câu chuyện, sự kiện...)
  Someone's blood is up
  Ai đó đang sôi máu, đang tím gan
  to have someone's blood on one's hands
  chịu trách nhiệm về cái chết của ai
  to spill blood
  gây đổ máu, gây tang tóc
  to stir one's blood
  cổ vũ ai, kích thích ai
  to sweat blood
  đổ mồ hôi sôi nước mắt

  Ngoại động từ

  Trích máu
  (săn bắn) luyện cho (chó săn) thích máu
  (nghĩa bóng) xúi giục, kích động (ai)

  Cấu trúc từ

  blood and iron
  chính sách vũ lực tàn bạo
  blood is thicker than water
  (tục ngữ) một giọt máu đào hơn ao nước lã
  to breed (make, stir up) bad blood between persons
  gây sự bất hoà giữa người nọ với người kia
  to drown in blood
  nhận chìm trong máu
  to get (have) one's blood up
  nổi nóng
  to get someone's blood up
  làm cho ai nổi nóng
  in cold blood
  chủ tâm có suy tính trước
  Nhẫn tâm, lạnh lùng, không gớm tay (khi giết người)
  to make one's blood boil
  Xem boil
  you cannot get (take) blood (out of) stone
  không thể nào làm mủi lòng kẻ nhẫn tâm được

  Chuyên ngành

  Y học

  máu

  Blood vessel: Mạch máu.

  Kỹ thuật chung

  huyết
  blood cholesterol test
  thử nghiệm cholesterol huyết
  blood plasma
  huyết tương
  blood pressure
  huyết áp
  blood pressure meter
  máy đo huyết áp
  blood serum
  huyết thanh
  blood serum broth
  canh huyết thanh
  blood sugar
  đường huyết
  red blood cell
  hồng huyết cầu

  Kinh tế

  huyết
  blood barrel
  thùng chứa huyết
  blood meal
  bột huyết
  blood receiver
  thùng chứa huyết
  blood ring
  vòng huyết (trứng)
  blood serum
  huyết thanh
  blood serum protein
  protein huyết thanh
  blood spot
  đốm huyết (trứng hỏng)
  blood tank
  bột huyết
  coagulated blood
  huyết đông
  defibrinated blood
  huyết đã tách fibrin
  dried blood
  bột huyết
  nước hoa quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X