• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  được liên hệ với
  được liên kết với
  tương ứng với

  Kỹ thuật chung

  tương quan
  correlated colour temperature
  nhiệt độ màu tương quan
  correlated sub-query
  câu hỏi phụ tương quan
  Time-Correlated Associated particle (TCAP)
  hạt liên kết tương quan thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X