• /´kɔks¸koum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công tử bột
  Người tự phụ, người tự mãn, người hợm hĩnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  buck , cap , dandy , dude , exquisite , fob , fool , fop , hinge , popinjay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X