• /'kreiniʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng cần trục (để cất hàng)
  Cước phí cần trục

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự (dùng cầu) trục
  sự cẩu (chuyển)

  Kinh tế

  phí cần trục (ở bến cảng)
  phí cẩu
  tiền thuê cần cẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X