• /krɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Diều (chim, sâu bọ)
  it sticks in my craw
  (thông tục) tôi không thể nào mà nuốt tôi được

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  diều (gà, chim)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X