• /ˈstʌmək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dạ dày
  a stomach upset
  nôn nao ở dạ dày
  The way to a man's heart is through his stomach
  Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày
  (thông tục) bụng
  what a stomach!
  bụng sao phệ thế!
  Sự thèm ăn
  to have a very small stomach
  rất ít thèm ăn (nhất là người bệnh)
  ( + for something) sự ước muốn, sự hào hứng, sự thèm, sự mong muốn (cái gì)
  I had no stomach for a fight
  tôi chẳng có bụng dạ nào mà đánh nhau nữa
  Tinh thần, bụng dạ
  to put stomach in someone
  làm cho ai có tinh thần
  to have no stomach for the fight
  không còn bụng dạ nào chiến đấu nữa
  to be of a proud stomach
  tự cao tự đại, tự kiêu
  turn one's stomach
  làm cho ai ghê tởm; làm cho ai chán ghét

  Ngoại động từ

  Ăn mà không cảm thấy nôn
  I can't stomach seafood
  tôi không thể ăn được hải sản
  (nghĩa bóng) chịu đựng, cam chịu; nhượng bộ; tha thứ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  dạ dày

  Kỹ thuật chung

  bụng

  Kinh tế

  dạ dày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X