• /´kredit¸wə:ði/

  Kinh tế

  có khả năng chi trả
  có tư lực
  đáng được vay nợ
  đáng tin tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X