• /´kri:pə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loài vật bò
  Giống cây bò; giống cây leo
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mấu sắt (ở đế giày)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vít vô tận

  Địa chất

  cơ cấu đẩy, máy đẩy, thiết bị đẩy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X