• /´krindʒiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thái độ xu phụ hèn hạ
  Tính từ
  Luồn cúi
  Đê tiện
  Hèn hạ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X