• /´krɔpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây cho hoa lợi
  a good (heavy) cropper
  cây cho nhiều hoa lợi
  a light cropper
  cây cho ít hoa lợi
  Loại chim bồ câu to diều
  Người xén; máy xén
  Người tá điền, người làm rẽ, người lính canh
  (từ lóng) sự ngã đau
  to come a cropper
  ngã đau; thất bại nặng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy cắt thép
  bar cropper
  máy cắt thép thanh

  Kỹ thuật chung

  máy cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X