• /'krɔskʌt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt chéo; đường cắt chéo
  Đường tắt chéo

  Tính từ

  Cưa ngang khúc gỗ (trái với cưa dọc)
  a cross-cut blade
  lưỡi cưa ngang

  Toán & tin

  nhát cắt; (tôpô học ) thiết diện; (đại số ) tương giao

  Xây dựng

  đường cắt ngắn

  Kỹ thuật chung

  nhát cắt
  nhát cắt thiết diện
  lò xuyên vỉa
  mặt cắt ngang
  tiết diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X