• /´kriptou¸græm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài liệu viết bằng mật mã

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản mật mã
  tài liệu mã hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X