• /koud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ luật, luật
  labour code
  luật lao động
  code of honour
  luân thường đạo lý
  The Code of Civil Procedure
  Bộ Luật Tố tụng Dân sự
  The Code of Criminal Procedure
  Bộ Luật Tố tụng Hình sự
  Điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo lý (của một xã hội, của một giai cấp)
  the code of the school
  điều lệ nhà trường
  Mã, mật mã
  morse code
  mã moóc
  Tax code
  Mã số thuế


  Ngoại động từ

  Viết bằng mã, viết bằng mật mã (bức điện)
  a coded telegram
  bức điện viết bằng mật mã


  Chuyên ngành

  Ô tô

  Mã chuẩn đoán

  Hóa học & vật liệu

  bộ luật

  Toán & tin

  (máy tính ); (điều khiển học ) mã, chữ số; tín hiệu // lập mã
  address code
  mã địa chỉ
  amplitude code
  mã biên độ
  aythemtication code
  mã đoán nhận
  binary code
  mã nhị phân
  brevity code
  mã ngắn gọn
  comma-free code
  mã không có dấu phẩy
  error-correcting code
  mã phát hiện sai
  excess-six code
  mã dư sáu
  five-unit code
  mã năm hàng, mã năm giá trị
  four-address code
  mã bốn địa chỉ
  frequency code
  mã tần số
  ideal code
  mã lý tưởng
  identification code
  mã đồng nhất hoá
  instruction code
  mã lệnh
  letter code
  mã bằng chữ
  minimum redundance code
  mã có độ dôi ít nhất
  multiaddress code
  mã nhiều địa chỉ
  non-systematic code
  mã không có hệ thống
  number address code
  mã có địa chỉ số
  numerical code
  mã bằng số
  order code
  mã lệnh
  permutation code
  mã hoán vị
  position code
  mã vị trí
  pulse code
  mã xung
  reflected code
  mã phản xạ
  safety code
  mã an toàn
  self-correcting code
  mã tự chữa, mã tự sửa
  signal code
  mã tín hiệu
  single-address code
  mã một địa chỉ
  syllable code
  mã có hệ thống
  teleprinter code
  mã têlêtip, mã điện báo tin
  timing code
  mã tạm thời

  Xây dựng

  ám số
  ám hiệu
  color code
  ám hiệu bằng màu
  international morse code
  âm hiệu Morse quốc tế

  Kỹ thuật chung

  chữ số
  chuẩn tắc
  ký hiệu
  code letter
  ký hiệu mã
  code page ID
  ký hiệu nhận biết tranh mã
  symbol code
  mã ký hiệu
  symbolic code
  lệnh ký hiệu
  symbolic code
  mã ký hiệu
  điều lệ
  luật
  building code
  luật xây dựng
  highway code
  luật giao thông
  highway code
  luật đi đường
  labour code
  bộ luật lao động
  National Electric Safety Code (USA) (NESC)
  Bộ luật an toàn điện quốc gia (Hoa kỳ)
  National Electrical Code (NEC)
  Bộ luật quốc gia về Điện
  Network code of Practice (NCOP)
  bộ luật mạng viễn thông

  Giải thích VN: Một nhóm số, chữ, hoặc màu sắc, ký hiệu dùng để biểu diễn các tin tức, dữ kiện hoặc số liệu.

  mã hóa
  mã số
  mật mã

  Giải thích VN: Một nhóm số, chữ, hoặc màu sắc, ký hiệu dùng để biểu diễn các tin tức, dữ kiện hoặc số liệu.

  qui tắc
  quy phạm
  building code
  quy phạm xây dựng
  code (ofrecommended practice)
  quy phạm xây dựng
  code of practice
  bộ quy phạm xây dựng
  seismic building code
  quy phạm nhà chống động đất
  số thư mục
  tiêu chuẩn
  American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
  Mã tiêu chuẩn Mỹ dùng để trao đổi thông tin
  American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
  mã trao đổi thông tin tiêu chuẩn Hoa Kỳ
  building code (andstandards)
  quy tắc và tiêu chuẩn xây dựng
  code of practice
  bộ tiêu chuẩn xây dựng
  Post Office Code Standards Advisory Group (POCSAG)
  Nhóm tư vấn các tiêu chuẩn về mã Bưu điện
  tín hiệu
  code flag
  cờ tín hiệu quốc tế
  code signal
  tín hiệu mã
  international code signal
  tín hiệu điện đàm quốc tế
  international code signal
  tín hiệu gọi quốc tế
  international signal code
  mã tín hiệu quốc tế
  Loss of Signal level of U interface (C/I channel code) (LSU)
  Mất mức tín hiệu của giao hiệu U (mã kênh C/I)
  n-unit code
  mã có n tín hiệu
  n-unit code
  mã đẳng tín hiệu n
  signal code
  mã tín hiệu
  signal reporting code
  mã báo cáo tín hiệu

  Kinh tế

  đánh dấu
  dãn nhãn
  code mark
  sự dán nhãn
  điện mã (mã điện)
  ngôn ngữ quy ước
  quy lệ
  quy tắc
  số hiệu tài khoản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X