• Kỹ thuật chung

  đi-ốt bán dẫn
  đi-ốt tinh thể

  Giải thích VN: Diode cấu tạo bởi một tinh thể bán dẫn nhỏ và một dây tiếp xúc bằng kim loại nhỏ.

  Liquid Crystal Diode (LCD)
  đi-ốt tinh thể lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X