• /'kristl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tinh thể
  single crystal
  tinh thể đơn
  organic crystal
  tinh thể hữu cơ
  Pha lê; đồ pha lê
  (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ
  (từ lóng) Methamphetamine, một chất gây nghiện
  ( định ngữ) bằng pha lê; như pha lê

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tinh thể; bán dẫn

  Hóa học & vật liệu

  pha lê

  Kỹ thuật chung

  đồ pha lê
  hàng pha lê
  bán dẫn
  tinh thể

  Giải thích VN: Chaất rắn trong đó các nguyên tử (phân tử, ion) sắp xếp đối xứng theo quy luật hình học nhất định trong không gian.

  active matrix liquid crystal display (AMLCD)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  Active Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCD)
  các màn hiển thị tinh thể lỏng tích cực kiểu ma trận
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận tích cực
  anhedral crystal
  tinh thể tha hình
  anisotropic crystal
  tinh thể dị hướng
  at cut crystal
  tinh thể thạch anh cắt góc
  biaxial crystal
  tinh thể lưỡng trục
  colloidal crystal
  tinh thể chất keo
  columnar crystal
  tinh thể dạng cột
  columnar crystal
  tinh thể lăng trụ
  compound crystal
  tinh thể hỗn hợp
  crystal absorption spectra
  phổ hấp thụ của tinh thể
  crystal activity
  độ hoạt động tinh thể
  crystal axis
  trục tinh thể
  crystal boiling
  nấu thành tinh thể
  crystal calibrator
  bộ hiệu chuẩn tinh thể
  crystal cartridge
  ống kim tinh thể
  crystal class
  lớp tinh thể
  crystal clock
  đồng hồ tinh thể
  crystal controlled oscillator
  bộ dao động tinh thể
  crystal counter
  ống đếm tinh thể
  crystal current
  dòng điện tinh thể
  crystal defect
  chỗ sai hỏng tinh thể
  crystal detector
  bộ dò bằng tinh thể
  crystal detector
  bộ tách sóng tinh thể
  crystal detector
  đetectơ tinh thể
  crystal detector
  tách sóng tinh thể
  crystal diode
  đi-ốt tinh thể
  crystal electricity
  điện học tinh thể
  crystal electricity
  áp điện tinh thể
  crystal epitaxial growth
  phát triển epitaxy của tinh thể
  crystal face
  mặt tinh thể
  crystal filter
  bộ lọc tinh thể
  crystal formation
  hình thành tinh thể
  crystal formation
  sự hình thành tinh thể
  crystal frequency drift
  sự trôi tần số tinh thể
  crystal glass
  thủy tinh thể
  crystal grain
  hạt tinh thể
  crystal growing
  nuôi tinh thể
  crystal growing
  mọc tinh thể
  crystal growth
  mọc tinh thể
  crystal growth
  phát triển tinh thể
  crystal growth
  sự nuôi tinh thể
  crystal growth
  sự phát triển tinh thể
  crystal growth control
  điều chỉnh phát triển tinh thể
  crystal growth zone
  vùng phát triển tinh thể
  crystal gum
  gôm tinh thể
  crystal habit
  dạng (quen) tinh thể
  crystal heater
  máy nhiệt tinh thể
  crystal holder
  kẹp tinh thể
  crystal holder
  giá tinh thể
  crystal ice
  đá tinh thể
  crystal imperfection
  chỗ sai hỏng tinh thể
  crystal ladder filter
  bộ lọc tinh thể nhiều nấc
  crystal lamp
  đèn tinh thể
  crystal laser
  laze tinh thể
  crystal lattice
  mạng tinh thể
  crystal lattice parameter
  tham số mạng tinh thể
  crystal loudspeaker
  loa tinh thể
  crystal melting zone
  vùng nóng chảy tinh thể
  crystal memory
  bộ nhớ tinh thể
  crystal microphone
  micrô tinh thể
  crystal mixer
  bộ trộn tinh thể
  crystal optic structure
  cấu trúc quang tinh thể
  crystal optic whisker
  râu tinh thể quang
  crystal optics
  quang học tinh thể
  crystal oscillator
  bộ dao động tinh thể
  crystal oscillator
  mạch dao động tinh thể
  crystal oscillator
  máy dao động tinh thể
  crystal oven
  lò tinh thể
  crystal phase
  pha tinh thể
  crystal pick up
  đầu hát đĩa tinh thể
  crystal pick-up
  ống nói tinh thể
  crystal plasticity
  độ dẻo của tinh thể
  crystal rectifier
  bộ chỉnh lưu tinh thể
  crystal rectifier
  máy chỉnh lưu tinh thể
  crystal resonator
  bộ cộng hưởng tinh thể
  crystal resonator
  tinh thể thạch anh
  crystal set
  máy thu thanh tinh thể
  crystal shutter
  cửa chắn tinh thể
  crystal size
  kính thước tinh thể
  crystal spectrometer
  phổ kế tinh thể
  crystal spectroscopy
  quanh phổ học tinh thể
  crystal spot
  vết tinh thể
  crystal state
  trạng thái tinh thể
  crystal system
  hệ tinh thể
  crystal transducer
  bộ chuyển đổi tinh thể
  crystal tuff
  đá túp tinh thể
  crystal water
  nước tinh thể
  crystal whisker
  râu tinh thể
  crystal-lattice filter
  bộ lọc mạng tinh thể
  detector crystal
  tách sóng tinh thể
  dielectric crystal
  tinh thể điện môi
  Ferro - electric Liquid Crystal (FLC)
  tinh thể lỏng điện tử - sắt
  ferroelectric crystal
  tinh thể sắt điện
  filter crystal
  tinh thể lọc
  growing crystal
  tinh thể đang lớn
  growing crystal
  tinh thể đang nuôi
  harmonic mode crystal
  tinh thể kiểu (dao động) hài
  ice crystal
  tinh thể (nước) đá
  ice crystal
  tinh thể đá
  ice crystal distribution
  phân bố tinh thể (nước) đá
  ice crystal distribution
  sự phân bố tinh thể đá
  ice crystal slurry
  cháo (nước) đá tinh thể
  ice crystal slurry
  cháo đá tinh thể
  ice crystal structure
  cấu trúc của tinh thể đá
  idiomorphic crystal
  tinh thể tự hình
  immature crystal
  tinh thể chưa trưởng thành
  irregular crystal growth
  phát triển tinh thể không đều
  lattice crystal
  tinh thể mạng
  LCD (liquidcrystal display)
  màn hình tinh thể lỏng
  left-handed crystal
  tinh thể quay trái
  Liquid Crystal Diode (LCD)
  đi-ốt tinh thể lỏng
  liquid crystal display
  màn hình tinh thể lỏng
  liquid crystal display
  mặt hiển thị tinh thể lỏng
  Liquid Crystal Display (LCD)
  hiển thị bằng tinh thể lỏng
  liquid crystal display (LCD)
  hiển thị tinh thể lỏng (LCD)
  liquid crystal display (LCD)
  màn hình tinh thể lỏng
  liquid crystal display (LCD)
  sự hiển thị tinh thể lỏng
  liquid crystal indicator
  bộ chỉ thị tinh thể lỏng
  liquid crystal shutter printer
  máy in cửa sập tinh thể lỏng
  liquid crystal transition
  chuyển pha tinh thể lỏng
  liquid crystal display-LCD
  màn hình tinh thể lỏng-LCD
  mimetic crystal
  tinh thể tha hình
  mixed crystal
  tinh thể hỗn hợp
  modulator crystal
  tinh thể bộ điều chế
  molecular crystal
  tinh thể phân tử
  mother mother crystal
  tinh thể chủ
  needle-shaped crystal
  tinh thể hình kim
  negative crystal
  tinh thể âm
  nematic liquid crystal
  tinh thể lỏng nematic
  nucleon of crystal
  nhân tinh thể
  nucleon of crystal
  mầm lõi tinh thể
  nucleus crystal
  tinh thể mầm lõi
  oscillating crystal method
  phuơng pháp tinh thể dao động
  oscillator crystal
  tinh thể bộ dao động
  oscillator crystal
  tinh thể điều khiển
  paramagnetic crystal
  tinh thể thuận từ
  perfect crystal
  tinh thể hoàn hảo
  perfect crystal
  tinh thể lý tuởng
  phantom crystal
  tinh thể giả hình
  plezoelectric crystal
  tinh thể áp điện
  pseudo-crystal
  giả tinh thể
  quantum crystal
  tinh thể lượng tử
  quartz crystal
  bộ cộng hưởng tinh thể
  quartz crystal clock
  đồng hồ tinh thể thạch anh
  quartz crystal filter
  bộ lọc tinh thể thạch anh
  quartz crystal oscillator
  bộ cộng hưởng tinh thể
  quartz crystal oscillator
  tinh thể thạch anh
  quartz watch crystal
  tinh thể đồng hồ thạch anh
  quasi-crystal
  chuẩn tinh thể
  quasi-crystal
  tựa tinh thể
  rate of crystal growth
  tốc độ mọc của tinh thể
  reabsorbed crystal
  tinh thể tái hấp thụ
  real crystal
  tinh thể thực
  receive crystal
  tinh thể máy thu
  right-hand (ed) crystal
  tinh thể hữu tuyền
  right-hand (ed) crystal
  tinh thể quay phải
  rotating crystal method
  phương pháp tinh thể quay (ở nhiễu xạ tia X)
  rotating crystal method
  phương pháp tinh thể quay (sự nhiễu xạ của tia X)
  ruby crystal laser
  laze tinh thể hồng ngọc
  semiconductor crystal
  tinh thể bán dẫn
  semiconductor single crystal
  đơn tinh thể bán dẫn
  silicon crystal
  tinh thể silic
  silicon crystal mixer
  bộ trộn tinh thể silic
  single crystal
  đơn tinh thể
  single crystal growth
  sự kéo đơn tinh thể
  single crystal growth
  sự nuôi đơn tinh thể
  single crystal semiconductor
  chất bán dẫn đơn tinh thể
  skeleton crystal
  tinh thể khung
  skeleton of crystal
  khung tinh thể
  snow crystal
  tinh thể tuyết
  snow crystal growth
  sự phát triển tinh thể tuyết
  snow crystal growth
  tăng trưởng tinh thể tuyết
  soda crystal
  sôđa tinh thể
  Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCCO)
  bộ tạo dao động tinh thể bù nhiệt
  twin crystal
  tinh thể mọc đôi
  variable crystal oscillator (VXO)
  bộ dao động tinh thể biến thiên

  Kinh tế

  tinh khiết
  tinh thể
  crystal growth
  sự phát triển tinh thể
  crystal ice
  băng tinh thể
  trong suốt

  Địa chất

  tinh thể, pha lê

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clouded , foggy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X