• /´kju:kə¸leit/

  Thông dụng

  Tính từ, như cucullated
  (thực vật) có dạng mũ, dạng nắp
  a leaf cucullate
  lá có dạng mũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X