• /li:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .leaves

  li:vz
  lá cây; lá (vàng, bạc...)
  to be in leaf; to come into leaf
  ra lá, mọc lá
  Tờ (giấy)
  Tấm đôi (tấm ván ở mặt bàn có thể bỏ đi hoặc lắp vào chỗ cho bàn to thêm)
  to take a leaf out of someone's book
  noi gương ai, bắt chước ai
  to turn over a new leaf
  cải tà quy chính; đổi tính, đổi nết
  Bắt đầu lại tất cả
  to shake like a leaf
  run bần bật, run toát mồ hôi

  Nội động từ

  Trổ lá, ra lá
  to leaf through sth
  đọc lướt qua

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lá, tờ, tấm mỏng, cánh van bướm

  Cơ khí & công trình

  cánh van bướm

  Toán & tin

  tờ, tấm, lá

  Xây dựng

  cánh cầu mở
  cánh cửa

  Giải thích EN: One of two halves of a double door window.

  Giải thích VN: Một trong hai khớp của một cửa sổ đôi.

  active leaf
  cánh cửa chủ động
  downstream leaf
  cánh cửa hạ lưu
  inactive leaf
  cánh cửa bất động
  opening leaf
  cánh cửa mở
  single-leaf
  một cánh (cửa)
  upstream leaf
  cánh cửa thượng lưu
  chớp cửa
  thành tường rỗng

  Kỹ thuật chung

  nắp lật
  diệp
  lá nhỏ
  lá (kim loại)
  leaf valve
  van lá kim loại
  lá bản lề

  Giải thích EN: A sliding hinged or detachable flat part of a door or partition that is a separately movable piece.

  Giải thích VN: Bản lề trượt, một bộ phận cửa phẳng có thể tháo lắp hoặc một vách ngăn có thể tháo lắp.

  phiến mỏng
  tấm

  Địa chất

  lớp, tờ, phiến mỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X