• /´kʌmbrəs/

  Thông dụng

  Xem cumbersome


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  cumbersome , lumpish , lumpy , ponderous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X