• /´pɔndərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nặng, có trọng lượng
  Chậm chạp, vụng về (do trọng lượng)
  ponderous movement
  những cử nặng nề
  Cần cù (công việc)
  Buồn tẻ, nặng nề, chán ngắt (hành văn, bài nói...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X