• /´kə:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Ê-cốt) môn đánh bi đá trên tuyết

  Tính từ

  Quăn, xoắn

  Chuyên ngành

  Dệt may

  sự xoăn

  Kỹ thuật chung

  luồng xoáy
  dòng xoáy
  góc xoáy
  sự nhăn
  sự quăn
  tape curling
  sự quăn băng
  sự tạo xoáy

  Kinh tế

  sự cuốn
  sự uốn
  váng bọt
  high curling
  váng bọt nhiều
  low curling
  váng bọt ít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X