• /´kə:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đai gạt (bằng mi ca trên thước tính)
  Con trỏ trên màn hình máy điện toán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  con trỏ màn hình
  con trỏ (thước tính)

  Kỹ thuật chung

  dấu nháy
  block cursor
  con dấu nháy

  Kinh tế

  con chạy
  cursor keys
  phím con chạy
  con chạy (máy tính)
  con trỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X