• /kə:tl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ngắn; bị cắt bớt
  curtal dog
  chó bị cắt cụt đuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X