• Cơ khí & công trình

  cơ cấu ngắt đứt
  cơ cấu cắt

  Xây dựng

  sự cắt khí

  Điện

  sự ngắt (điện)

  Kỹ thuật chung

  ngắt dừng
  ngắt mạch
  cutoff current
  dòng điện ngắt mạch
  ngừng
  điểm cắt
  điểm ngắt
  dòng cắt
  sự cắt đứt
  sự cắt mép
  sự chặn
  sự ngăn
  sự ngắt mạch
  sự tắt máy
  sự xén (chất dẻo)
  tần số cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X