• /'dæʃbɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chắn bùn (trước xe...)
  Bảng đồng hồ (bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ... ở ô tô)

  Ô tô

  bảng khí cụ

  Kỹ thuật chung

  bảng điều khiển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X