• Hóa học & vật liệu

  bảng treo dụng cụ

  Toán & tin

  panen điều khiển

  Giải thích VN: Trong Lotus 1 - 2 - 3, đây là ba dòng trên đỉnh của màn hình. Dòng trên cùng chứa chỉ báo về ô hiện hành và chỉ báo về chế độ. Dòng thứ hai là dòng nhập và dòng thứ ba để trống. Khi ấn phím gạch chéo để sử dụng chế độ trình đơn, các dòng thứ hai và dòng thứ ba sẽ chứa trình đơn và các dấu nhắc. Trong các hệ Macintosh và Windows, bảng điều khiển là một cửa sổ tiện ích liệt kê các khả năng tùy chọn đối với các thiết bị phần cứng, như con chuột, màn hình, và bàn phím.

  Xây dựng

  bảng (treo) dụng cụ
  bảng kiểm soát
  khiểu điều khiển
  đài điều khiển
  phên khiển
  trung tâm điều độ

  Kỹ thuật chung

  bàn điều khiển
  system control panel
  bàn điều khiển hệ thống
  bảng điều khiển

  Giải thích VN: Trong Lotus 1 - 2 - 3, đây là ba dòng trên đỉnh của màn hình. Dòng trên cùng chứa chỉ báo về ô hiện hành và chỉ báo về chế độ. Dòng thứ hai là dòng nhập và dòng thứ ba để trống. Khi ấn phím gạch chéo để sử dụng chế độ trình đơn, các dòng thứ hai và dòng thứ ba sẽ chứa trình đơn và các dấu nhắc. Trong các hệ Macintosh và Windows, bảng điều khiển là một cửa sổ tiện ích liệt kê các khả năng tùy chọn đối với các thiết bị phần cứng, như con chuột, màn hình, và bàn phím.

  control panel cabinet
  tủ có bảng điều khiển
  control panel device-CDEV
  thiết bị bảng điều khiển
  control panel for 110kV line
  bảng điều khiển đường dây 110kV
  control panel wiring
  kéo dây bảng điều khiển
  device control panel
  bảng điều khiển thiết bị
  genset control panel
  bảng điều khiển cụm phát điện
  inclined control panel
  bảng điều khiển nghiêng (rót)
  main control panel
  bảng điều khiển chính
  master control panel
  bảng điều khiển chính
  OCP (operatorcontrol panel)
  bảng điều khiển thao tác
  operator control panel (OCP)
  bảng điều khiển thao tác
  push-button control panel
  bảng điều khiển có nút bấm
  sandwiched vibration control panel
  bảng điều khiển chấn động dạng kẹp
  Windows Control Panel
  bảng điều khiển trong Windows
  bảng kiểm tra
  Emergency control panel (ECP)
  bảng kiểm tra khẩn cấp
  master emergency control panel
  bảng kiểm tra khẩn cấp chính
  buồng điều khiển
  đèn điều khiển
  trạm điều khiển
  trung tâm điều khiển

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bảng điều khiển

  Kinh tế

  =====bảng kiểm soát (đặt hàng)=====

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X