• /¸di:ba:´keiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác debarkment

  Danh từ

  Sự bốc dỡ hàng hoá lên bờ; sự cho hành khách lên bờ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dỡ hàng lên bờ
  việc dỡ hàng lên bờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X