• /di´si:tfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự dối trá, sự lừa dối; sự lừa lọc, sự lừa đảo, sự lừa gạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X