• /di´kʌpliη/

  Điện lạnh

  sự gỡ

  Điện tử & viễn thông

  sự khử ghép
  polarization decoupling
  sự khử ghép phân cực

  Điện

  sự nhả

  Giải thích VN: Sự khử tổng trở chng giữa các phần của các mạch điện, ví dụ bằng cách dùng một tụ điện rẽ.

  sự tách

  Giải thích VN: Sự khử tổng trở chng giữa các phần của các mạch điện, ví dụ bằng cách dùng một tụ điện rẽ.

  Kỹ thuật chung

  sự cách ly
  sự tháo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X