• /poulərai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác polarisation

  Danh từ

  (vật lý) sự phân cực, độ phân cực; trạng thái bị phân cực
  magnetic polarization
  sự phân cực từ
  nuclear polarization
  sự phân cực hạt nhân
  Hành động phân biệt (người, vật)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân cực

  Hóa học & vật liệu

  phân cực hóa

  Xây dựng

  kính phân quang
  sự cực hóa

  Điện tử & viễn thông

  hiện tượng phân cực
  antenna polarization
  hiện tượng phân cực ăng ten
  circular polarization
  hiện tượng phân cực tròn
  slant polarization
  hiện tượng phân cực nghiêng
  slant polarization
  hiện tượng phân cực xiên

  Điện lạnh

  sự phân cực (trong điện trường)
  sự phân cực pin

  Kỹ thuật chung

  độ phân cực
  dielectric polarization
  độ phân cực điện
  electric polarization
  độ phân cực điện
  electric polarization
  độ phân cực điện môi
  nuclear polarization
  độ phân cực hạt nhân
  Polarization Mode Dispersion (PMD)
  tán xạ trong chế độ phân cực
  polarization scattering
  tán xạ (đo) phân cực
  spontaneous polarization
  độ phân cực tự phát
  độ phân cực điện
  electric polarization
  độ phân cực điện môi
  sự cực hưởng
  elliptical polarization
  sự cực hướng elip
  sự phân cực

  Giải thích VN: Sự tạo ra các từ cực hoặc cực tính. Hướng của điện trường từ một anten phát xạ và được định bởi vị trí thực của anten., sự hư hỏng trong pin gây ra bởi các bọt hydrogen đọng ở chung quanh cực dương và ngăn nó khỏi tác dụng hóa học.

  abnormal polarization
  sự phân cực dị thường
  anodic polarization
  sự phân cực anot
  cathode polarization
  sự phân cực catốt
  cathodic polarization
  sự phân cực catot
  cell polarization
  sự phân cực của pin
  circular polarization
  sự phân cực tròn
  circular polarization of light
  sự phân cực tròn của ánh sáng
  cross polarization
  sự phân cực chéo
  cross-polarization
  sự phân cực ngang
  dual polarization
  sự phân cực kép
  electric polarization
  sự phân cực điện
  electrolytic polarization
  sự phân cực điện phân
  electronic polarization
  sự phân cực điện tử
  elliptical polarization
  sự phân cực elip
  horizontal polarization
  sự phân cực ngang
  induced polarization
  sự phân cực cảm ứng
  ionic polarization
  sự phân cực iôn
  linear polarization
  sự phân cực tuyến tính
  magnetic polarization
  sự phân cực từ
  magnetic polarization
  sự phân cực đĩa từ
  mounting polarization
  sự phân cực tăng dần
  optical polarization
  sự phân cực quang
  oriental polarization
  sự phân cực định hướng
  orthogonal polarization
  sự phân cực thẳng góc
  orthogonal polarization
  sự phân cực trực giao
  polarization of light
  sự phân cực ánh sáng
  right-hand circular polarization
  sự phân cực tròn quay phải (vô tuyến vũ trụ)
  rotary polarization
  sự phân cực quay
  slant polarization
  sự phân cực xiên
  spontaneous polarization
  sự phân cực tự phát
  vertical polarization
  sự phân cực thẳng đứng
  vertical polarization
  sự phân cực dọc
  wave polarization
  sự phân cực của sóng

  Kinh tế

  sự phân cực

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành
  sự phân cực được tạo ra khi có sự di chuyển tương đối các phần tử vật chất về hai phía tương ứng với cực âm và cực dương.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X