• /di:´kript/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giải mã

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải mật mã

  Giải thích VN: Quá trình chuyển giải dữ liệu ra khỏi dạng mật mã hóa để bạn có thể đọc được dữ liệu đó.

  Kỹ thuật chung

  đọc mã
  đọc mật mã
  giải mã

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X