• (đổi hướng từ Defecated)
  /´defi¸keit/

  Thông dụng

  Động từ

  Tống chất thải ra khỏi cơ thể qua hậu môn; ỉa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lọc
  lóng cặn

  Kinh tế

  gạn
  thải ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X