• Kỹ thuật chung

  bậc tự do

  Kinh tế

  bậc tự do
  các cấp độ tự do (số các giá trị để có thể chọn lựa tự do)
  các mức độ của bậc tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X