• /di:¸haidrɔdʒə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự khử hydro

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  loại hiđro
  sự khử hyđro
  sự tách hyđro
  tách hiđro
  catalytic dehydrogenation
  tách hiđro có xúc tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X