• Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) phiếu giao hàng

  Xây dựng

  hóa đơn giao hàng

  Kinh tế

  phiếu giao hàng
  phiếu gởi hàng
  phiếu gửi hàng
  phiếu nhận hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X