• /Di:'merit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lầm lỗi
  Điều lầm lỗi; điều đáng trách, điều đáng quở phạt; khuyết điểm
  (ngôn ngữ nhà trường) điểm xấu (nhất là về hạnh kiểm) ( (cũng) demerit mark)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X