• /di:¸mɔnitai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác demonetisation

  Danh từ

  Sự huỷ bỏ (một thứ tiền tệ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phế bỏ tiền tệ
  phi tiền tệ hóa
  demonetization effect
  ảnh hưởng phi tiền tệ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X