• /di¸mɔrəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác demoralisation

  Danh từ
  Sự phá hoại đạo đức, sự làm đồi phong bại tục, sự làm sa ngã đồi bại
  Sự làm mất tinh thần, sự làm thoái chí, sự làm nản lòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X