• /¸trepi´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự rung (tay, chân...)
  Sự rung động, sự rung chuyển
  the trepidation of the windown-pane
  sự rung chuyển của kính cửa sổ
  Sự lo lắng
  Sự náo động, sự bối rối
  the news caused general trepidation
  tin ấy đã gây nên sự náo động chung


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X