• /di´njumərəbl/

  Kỹ thuật chung

  đếm được
  denumerable aggregate
  tập hợp đếm được
  denumerable process
  quá trình đếm được
  denumerable set
  tập hợp đếm được
  denumerable set
  tập (hợp) đếm được
  non-denumerable aggregate
  tập hợp không đếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X