• /set/

  hình thái từ

  Thông dụng

  danh từ

  bộ
  a set of chair
  một bộ ghế lam sao biet dung/sai
  a set of artificial teeth
  một bộ răng giả
  a carpentry set
  một bộ đồ mộc
  (toán học) tập hợp
  set of points
  tập hợp điểm
  (thể dục,thể thao) ván, xéc (quần vợt...)
  to win the first set
  thắng ván đầu
  bọn, đám, đoàn, lũ, giới
  literary set
  giới văn chương, làng văn
  political set
  giới chính trị, chính giới
  cành chiết, cành giăm; quả mới đậu
  (thơ ca) chiều tà, lúc mặt trời lặn
  set of day
  lúc chiều tà
  chiều hướng, khuynh hướng
  the set of the public feeling
  chiều hướng, tình cảm của quần chúng, chiều hướng dư luận quần chúng
  hình thể, dáng dấp, kiểu cách
  the set of the hills
  hình thể những quả đồi
  lớp vữa ngoài (của tường)
  cột gỗ chống hâm (mỏ than)
  lứa trứng
  tảng đá (để lát đường)
  (kỹ thuật) máy; nhóm máy; thiết bị
  (sân khấu) cảnh dựng
  máy thu thanh ((cũng) radio set wireless set); máy truyền hình ((cũng) television set)

  Ngoại động từ set

  để, đặt
  to set foot on
  đặt chân lên
  to set someone among the great writers
  đặt ai vào hàng những nhà văn lớn
  to set pen to paper
  đặt bút lên giấy
  to set a glass to one's lips
  đưa cốc lên môi
  bố trí, để, đặt lại cho đúng
  to set the (a) watch
  bố trí sự canh phòng
  to set one's clock
  để lại đồng hồ, lấy lại đồng hồ
  to set alarm
  để đồng hồ báo thức
  to set a hen
  cho gà ấp
  to set eggs
  để trứng gà cho ấp
  to set up type
  sắp chữ
  gieo, trồng
  to set seed
  gieo hạt giống
  to set plant
  trồng cây
  sắp, dọn, bày (bàn ăn)
  to set things in order
  sắp xếp các thứ lại cho có ngăn nắp
  to set the table
  bày bàn ăn
  mài, giũa
  to set a razor
  liếc dao cạo

  nội động từ

  kết lị, se lại, đặc lại; ổn định (tính tình...)
  blossom sets
  hoa kết thành quả
  trees set
  cây ra quả
  plaster sets
  thạch cao se lại
  the jelly has set
  thạch đã đông lại
  his character has set
  tính tình anh ta đã ổn định
  face sets
  mặt nghiêm lại
  lặn
  sun sets
  mặt trời lặn
  his star has set
  (nghĩa bóng) hắn đã hết thời oanh liệt
  chảy (dòng nước)
  tide sets in
  nước triều lên
  current sets strongly
  dòng nước chảy mạnh
  bày tỏ (ý kiến dư luận)
  opinion is setting against it
  dư luận phản đối vấn đề đó
  vừa vặn (quần áo)
  định điểm được thua
  ấp (gà)
  to set about
  bắt đầu, bắt đầu làm

  Tính từ

  nghiêm nghị, nghiêm trang
  a set look
  vẻ nghiêm trang
  cố định, chầm chậm, bất động
  set eyes
  mắt nhìn không chớp
  đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi
  set purpose
  mục đích nhất định
  set time
  thời gian đã định
  đã sửa soạn trước, sẵn sàng
  a set speech
  bài diễn văn đã soạn trước
  set forms of prayers
  những bài kinh viết sẵn
  to get set
  chuẩn bị sẵn sàng
  đẹp
  set fair
  đẹp, tốt (thời tiết)

  Cấu trúc từ

  to set a chisel
  màu đục
  to set saw
  giũa cưa
  nắn, nối, buộc, đóng; dựng, đặt (niềm tin); định, quyết định
  to set a bone
  nắn xương
  to set a joint
  nắn khớp xương
  to set a fracture
  bó chỗ xương gãy
  to set a stake in ground
  đóng cọc xuống đất
  to set one' heart (mind, hopes) on
  trông mong, chờ đợi, hy vọng; quyết đạt cho được; quyết lấy cho được
  to set price on
  đặt giá, định giá
  to set September 30 as the dead-line
  định ngày 30 tháng 9 là hạn cuối cùng
  to set one's teeth
  nghiến răng; (nghĩa bóng) quyết chí, quyết tâm
  to set a scene
  dựng cảnh (trên sân khấu
  sửa, uốn (tóc)
  cho hoạt động
  to set company laughing; to set company on in a roar
  làm cho mọi người cười phá lên
  bắt làm, ốp (ai) làm (việc gì); giao việc; xắn tay áo bắt đầu (làm việc)
  to set somebody to a task
  ép ai làm việc; giao việc cho ai


  to set to work
  bắt tay vào việc
  to set somebody to work at his English
  bắt ai phải chăm học tiếng Anh
  nêu, giao, đặt
  to set a good example
  nêu gương tốt
  to set someone a problem
  nêu cho ai một vấn đề để giải quyết
  to set the fashion
  đề ra một mốt (quần áo)
  to set paper
  đặt câu hỏi thi (cho thí sinh)
  phổ nhạc
  to set a poem to music
  phổ nhạc một bài thơ
  gắn, dát, nạm (lên bề mặt)
  to set gold with gems
  dát đá quý lên vàng
  to set top of wall with broken glass
  gắn mảnh thuỷ tinh vỡ lên đầu tường
  to set against
  so sánh, đối chiếu
  làm cho chống lại với, làm cho thù địch với
  to set apart
  dành riêng ra, để dành
  bãi, bãi bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ
  to set at
  xông vào, lăn xả vào
  to set back
  vặn chậm lại (kim đồng hồ)
  ngăn cản, cản trở bước tiến của
  to set by
  để dành
  to set down
  đặt xuống, để xuống
  ghi lại, chép lại
  cho là, đánh giá là, giải thích là; gán cho
  to set forth
  công bố, đưa ra, đề ra, nêu ra, trình bày
  lên đường
  to set forward
  giúp đẩy mạnh lên
  to set in
  bắt đầu
  winter has set in
  mùa đông đã bắt đầu
  it sets in to rain
  trời bắt đầu mưa
  trở thành cái mốt, trở thành thị hiếu
  đã ăn vào, đã ăn sâu vào
  thổi vào bờ (gió); dâng lên (thuỷ triều)
  to set off
  làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú
  bắt đầu lên đường
  to set on
  khích, xúi
  tấn công
  to set out
  tô điểm, sắp đặt, trưng bày, phô trương, phô bày, bày tỏ, trình bày
  bắt đầu lên đường
  to set to
  bắt đầu lao vào (cuộc tranh luận, cuộc đấu tranh)
  to set up
  yết lên, nêu lên, dựng lên, giương lên
  đưa ra (một thuyết); bắt đầu (một nghề); mở (trường học), thành lập (một uỷ ban, một tổ chức)
  gây dựng, cung cấp đầy đủ
  his father will set him up as an engineer
  cha anh ta sẽ cho anh ta ăn học thành kỹ sư
  I am set up with necessary books for the school year
  tôi có đủ sách học cần thiết cho cả năm
  bắt đầu (kêu la, phản đối)
  bình phục
  tập tành cho nở nang
  to set up for
  (thông tục) làm ra vẻ
  he sets up for a scholar
  anh ta làm ra vẻ học giả
  to set someone at ease
  làm cho ai yên tâm, làm cho ai đỡ ngượng
  to set at nought
  chế giễu, coi thường
  to set the axe to
  bắt đầu phá, bắt đầu chặt
  to set oneself to do something
  quyết tâm làm việc gì
  to set one's face like a flint
  vẻ mặt cương quyết, quyết tâm
  to set one's hand to a document
  ký một văn kiện
  to set one's hand to a task
  khởi công làm việc gì
  to set one's life on a chance
  liều một keo
  to set someone on his feet
  đỡ ai đứng dậy
  (nghĩa bóng) dẫn dắt ai, kèm cặp ai
  to set on foot
  phát động (phong trào)
  to set by the ears (at variance; at loggerheads)
  làm cho mâu thuẫn với nhau; làm cho cãi nhau
  to set right
  sắp đặt lại cho ngăn nắp, sửa sang lại cho chỉnh tề
  to set one's wits to another's
  đấu trí với ai
  to set one's wits to a question
  cố gắng giải quyết một vấn đề


  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái khuỷu (thành lệch tâm)
  hướng (dòng chảy)
  mở răng ca
  rẽ ca

  Toán & tin

  tập hợp
  set of equations
  hệ phương trình
  set of points
  tập hợp điểm
  set of th fist (second) category
  tập hợp thuộc phạm trù thứ nhất, (thứ hai)
  admisble set
  tập hợp chấp nhận được
  analytic set
  tập hợp giải tích
  basic set
  (giải tích ) tập hợp cơ sở
  border set
  tập hợp biên
  bounded set
  tập hợp bị chặn
  closed set
  tập hợp đóng
  cluster set
  tập hợp giới hạn
  complementary set
  tập hợp bù
  connected set
  tập hợp liên thông
  contiguous sets
  các tập hợp cận tiếp
  countable set
  tập hợp đếm được
  creative set
  tập hợp sáng tạo
  cylindrical set
  tập hợp trụ
  dendritic set
  tập hợp hình cây
  dense set
  tập hợp trù mật
  denumerable set
  tập hợp đếm được
  derivative set
  tập hợp dẫn suất
  derived set
  (tôpô học ) tập hợp có hướng
  discontinuous set
  tập hợp gián đoạn
  discrete set
  tập hợp rời rạc
  empty set
  tập hợp rỗng
  enumerable set
  các tập hợp tương đương
  finite set
  tập hợp hữu hạn
  frontier set
  tập hợp biên
  general recursive set
  tập hợp tổng đệ quy
  infinite set
  tập hợp vô hạn
  invariant set
  tập hợp bất biến
  isolated set
  tập hợp cô lập
  isomorphic sets
  các tập hợp đẳng cấu
  limiting set
  (tôpô học ) tập hợp giới hạn
  measurable set
  tập hợp đo được
  minimal set
  tập hợp cực tiểu
  mutually exclusive sets
  các tập hợp rời nhau
  mutually separated set
  các tập hợp rời nhau
  nodal set
  tập hợp nút
  non-dense set
  tập hợp không trù mật
  non-enumerable set
  tập hợp không đếm được
  non-overlapping sets
  các tập hợp không dẫm lên nhau, các tập hợp rời nhau
  null set
  tập hợp rỗng, tập hợp có độ đo không
  open set
  tập hợp mở
  ordering set
  tập hợp có thứ tự
  orthonorrmal set
  tập hợp trực chuẩn
  overlapping sets
  các tập hợp giẫm lên nhau
  paraconvex set
  (giải tích ) tập hợp para lồi
  partially ordered set
  tập hợp được sắp bộ phận
  perfect set
  tập hợp hoàn toàn
  polyadic set
  tập hợp đa ađic
  proper set
  tập hợp chân chính
  quotient set
  tập thương
  recursive set
  tập hợp đệ quy
  reducible set
  tập hợp khả quy
  reference set
  (thống kê ) tập hợp các kết cụ sơ cấp
  residual set
  tập hợp dư
  resolvent set
  tập hợp giải
  scattered set
  tập hợp rời rạc (chỉ gồm có các điểm cô lập)
  separated set
  tập hợp tách
  simply ordered set
  tập hợp được sắp đơn giản
  ternary set
  tập hợp tam phân, tập hợp Canto

  Xây dựng

  khuỷu kép

  Điện tử & viễn thông

  bộ (máy)

  Điện lạnh

  họ máy

  Điện

  chỉnh định
  hợp bộ
  thiết đặt

  Kỹ thuật chung

  bản ghi
  biến dạng dư
  biến dạng vĩnh viễn (chất dẻo)
  bộ
  bộ dụng cụ (điện)
  bộ máy đo
  bộ/ đặt

  Giải thích EN: 1. any arrangement of connected units or parts that perform operational functions.any arrangement of connected units or parts that perform operational functions.2. to adjust a variable device, such as a clock, timer, meter, gauge, and so on, at a specific level, quantity, etc.to adjust a variable device, such as a clock, timer, meter, gauge, and so on, at a specific level, quantity, etc..

  Giải thích VN: 1. một sự sắp đặt của các bộ phận liên kết thực hiện các chức năng 2. điều chỉnh một thiết bị động như là đồng hồ, đồng hồ đo, thước đo ở một mức nhất định.

  bộ trang cụ
  cụm, nhóm, trạm
  hóa rắn
  hợp thể
  kẹp ống (kỹ thuật khoan)
  khai báo
  ngưng kết
  đặt
  đặt vào
  đặt thiết lập (khoảng đo của đồng hồ điều khiển)
  dãy
  điều chỉnh
  điều chỉnh dụng cụ
  độ biến dạng dư
  độ rộng (in)
  đông cứng lại
  dụng cụ
  nhóm
  làm cho cứng
  làm đông cứng
  làm rắn lại
  lắp đặt
  lắp vào
  loạt
  loạt (thành phẩm)
  lớp vữa ngoài
  lún
  gần (biến)
  hệ
  hệ (thống) thiết bị
  hệ thống
  máy bơm
  máy
  máy liên hợp
  máy thu thanh
  mở răng cưa
  một bộ
  mũi đinh tán
  sự biến dạng dư
  sự chỉnh
  rắn lại
  rẽ cưa
  sự đông cứng
  sự lún
  sự mở răng (cưa)
  sự ngưng kết
  sự rẽ ca
  sự rẽ cưa
  tổ hợp
  tổ máy
  vị trí sắp đặt
  vòng đo (góc)

  Kinh tế

  bộ
  dãy
  hướng
  sự đông đặc
  sự đóng rắn
  sự lắng
  sự ngưng kết
  trộn
  trọn bộ
  xếp bánh mì vào lò nướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X